Aanvraagformulier

Om een financiële ondersteuning aan te vragen bij stichting Kinderzorg, heeft het onze voorkeur dat u gebruik maakt van het online aanvraagformulier zoals hieronder weergegeven. Mocht u dit aanvraagformulier liever per post in willen dienen, dan kunt u het hier downloaden. Voor vragen kunt u een email sturen naar info@stichtingkinderzorg.nl.

1. Algemene gegevens aanvrager.
2. Diaconale binding
3. Omschrijving van het algemene doel van de betreffende organisatie:
4. Beknopte omschrijving van het project waarvoor steun wordt gevraagd (o.a. doel, werkwijze, grootte van doelgroep):
5. Omschrijving van de eigen inbreng en de eventuele inbreng van derden (financieel, materieel en/of immaterieel) voor het project:
6. Voor welk bedrag wordt door u steun gevraagd aan stichting Kinderzorg en in welke vorm? Selecteer wat van toepassing is.
7. Heeft dit project of deze organisatie reeds eerder een bijdrage van stichting Kinderzorg ontvangen?
8. Licht uw aanvraag toe middels de volgende documenten:
9. Geeft u toestemming om de naam van dit project of deze organisatie als begunstigde te vermelden op de website van stichting Kinderzorg?
10. Ruimte voor aanvullende opmerkingen:

Stichting kinderzorg Stichting kinderzorg