Over stichting Kinderzorg

Stichting Kinderzorg helpt kinderen en jongeren die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Juist als ze in een positie terechtkomen dat ze niet dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als hun leeftijdgenoten. Juist op het moment dat er geen perspectief lijkt te zijn voor andere vormen van subsidies, wil stichting Kinderzorg binnen haar mogelijkheden ondersteuning bieden.

Stichting Kinderzorg is een vermogensfonds. Subsidieverzoeken of donaties die jeugdzorg bevorderen en ondersteunen worden beoordeeld en al dan niet toegekend door het bestuur van stichting Kinderzorg. Hierbij is het beleid gericht op het vermogen in standhouden door de activiteiten te financieren vanuit het rendement op het vermogen.

Bestuur
Voorzitter: Dhr. J. Vons, Hulst.
Penningmeester: Dhr. M.W. Ruisaard, Wemeldinge.
Secretaris: Dhr. W.N. van Liere, Middelburg.
Lid: Mevr. L. Berrevoets - van Loo, Zierikzee.
  Dhr. R. van der Hooft, Middelburg (namens Diaconaal Platform).
Adviserend lid: E. Starmans, Dongen (bestuurder Juvent)

Stichting Kinderzorg geniet in de uitvoering van haar administratieve werkzaamheden een nauwe samenwerking met Juvent. Zo worden de secretariaatswerkzaamheden verzorgd door het secretariaat van Juvent en de financiële administratie van stichting Kinderzorg wordt verzorgd door de medewerkers van de afdeling Financiën van Juvent.


Stichting kinderzorg Stichting kinderzorg