Lees meer over de geanimeerde geschiedenis van stichting Kinderzorg.

Helpt u mee om kinderen en jongeren een steuntje in de rug te geven door een financiële bijdrage? Bij een gift van minimaal €15,00 krijgt u het boek: Vereeniging 'Kinderzorg' - 90 jaar zorg voor kinderen. Bij een gift van minimaal €25,00 krijgt u het boek: Een kind is geen postpakket - 100 jaar Vereeniging Kinderzorg. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt.

 

Boek: Een kind is geen postpakket - 100 jaar Vereeniging Kinderzorg

Dit boek beschrijft niet dé geschiedenis van de Vereeniging Kinderzorg. Dit boek vertelt de persoonlijke verhalen van bijna honderd mensen, die de afgelopen honderd jaar met Kinderzorg verbonden waren. Leiders, juffen, directeuren vertellen wat zij zich herinneren, maar het zijn vooral de kinderen die hun verhaal vertellen. De verhalen zijn erg verschillend, maar bijna allemaal vertelden ze over het gemis aan liefde. Opvallend vaak zeiden mensen heel stellig: na mij werd het beter. Want: na mij kwam er televisie. Of: na mij kregen ze een eigen kamertje. Maar het gevoel tekort te komen blééf en zat dus niet in de materiële dingen.

Een prachtig geïllustreerd boek met paginagrote foto's die de persoonlijke verhalen ondersteunen en een mooi tijdsbeeld geven van stichting Kinderzorg.

Titel:  Een kind is geen postpakket - 100 jaar Vereeniging Kinderzorg
Auteur: Fifi Visser
Pagina's: 192
ISBN:  90-9020427-X
Bindwijze: hardcover
Prijs:  € 15,00

Dit boek kunt u bestellen door een mail te sturen naar info@stichtingkinderzorg.nl of door het contactformulier in te vullen met daarin een duidelijke vermelding van uw naam, adres en titel van het boek.

Boek: Vereeniging 'Kinderzorg' - 90 jaar zorg voor kinderen

Op 21 februari 1906 werd in Middelburg de Vereeniging 'Kinderzorg' opgericht op initiatief van dominee N.M. de Ligt. De Zeeuwse gemeenten van de Nederlandse Hervormde Kerk gaven hiermee uitvoering aan een belangrijke opdracht van de diaconieën: het duurzaam verzorgen en opvoeden van verweesde of verwaarloosde kinderen tot de gemeente behorende.
De mannen van het eerste uur - vrouwen waren er nog niet bij - gingen er vanuit dat de Vereeniging een kort leven beschoren zou zijn. De sociale vernieuwing zou er immers toe bijdragen dat deze diaconale taak spoedig niet meer zou behoeven te worden uitgeoefend. Dat bleek een verkeerde inschatting: in 1996 viert de Vereeniging 'Kinderzorg' haar  negentigjarig bestaan. Deze uitgave kwam tot stand ter gelegenheid van dit jubileum. Drs. G.J.M. Janssen schetst een duidelijk beeld van de omstandigheden waaronder de Vereeniging 'Kinderzorg' werd opgericht en de ontwikkeling die deze daarna maakte.

Een informatief boek met een vooral feitelijke beschrijving van de geschiedenis van stichting Kinderzorg.

Titel:  Vereeniging 'Kinderzorg' - 90 jaar zorg voor kinderen
Auteur: Drs. G.J.M. Janssen
Pagina's: 140
ISBN:  90-9009305-2
Bindwijze: paperback
Prijs:  € 5,00

Dit boek kunt u bestellen door een mail te sturen naar info@stichtingkinderzorg.nl of door het contactformulier in te vullen met daarin een duidelijke vermelding van uw naam, adres en titel van het boek.

Stichting kinderzorg Stichting kinderzorg