Projectondersteuning aanvragen

Stichting Kinderzorg wil financiële ondersteuning bieden aan projecten waarin belangen van kinderen en jongeren de eerste prioriteit hebben. De belangrijkste voorwaarden om voor een financiële ondersteuning in aanmerking te komen zijn:
• Het project dient kinderen of jongeren te ondersteunen.
• Het project is opgezet of wordt ondersteund door een organisatie gevestigd in provincie Zeeland.
• Het project wordt diaconaal ondersteund door een gemeente van de Protestantse Kerk Nederland.
• Het project of projectdeel waar een aanvraag voor wordt ingediend, heeft een financieel tekort. Dit kan worden aangetoond middels een begroting.
• De maximale schenking bedraagt €2500,- per aanvraag. Bijdragen zijn in principe eenmalig en hebben nimmer een permanent karakter.
• Aanvragen kunnen eenmaal in de twee jaar door dezelfde organisatie worden ingediend.

Bij de beoordeling van de aanvraag worden toetsingscriteria gehanteerd waarmee waarde wordt toegekend aan bovenstaande voorwaarden, maar ook aan duurzaamheid, urgentie, eigen inbreng en spin-off effect op de omgeving van de doelgroep.

Aan deze voorwaarden en toetsingscriteria kunnen geen rechten worden ontleend. Het besluit van het bestuur van stichting Kinderzorg -om al dan niet een schenking toe te kennen- is bindend.

Om financiële ondersteuning aan te vragen, kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier


Stichting kinderzorg Stichting kinderzorg