Stichting Kinderzorg

Stichting Kinderzorg helpt kinderen en jongeren die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Juist als ze in een positie terechtkomen dat ze niet dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als hun leeftijdgenoten. Juist op het moment dat er geen perspectief lijkt te zijn voor andere vormen van subsidies, wil stichting Kinderzorg binnen haar mogelijkheden ondersteuning bieden.

Meer informatie

Projectondersteuning

Stichting Kinderzorg wil financiële ondersteuning bieden aan projecten waarin belangen van kinderen en jongeren de eerste prioriteit hebben. De belangrijkste voorwaarden om voor een financiële ondersteuning in aanmerking te komen zijn:
• Het project dient kinderen of jongeren te ondersteunen.
• Het project is opgezet of wordt ondersteund door een organisatie gevestigd in provincie Zeeland.

Meer informatie

Help mee

Dankzij uw steun kan Stichting Kinderzorg nog meer kinderen en jongeren een helpende hand bieden wanneer de omstandigheden daarom vragen.

U kunt dat doen door een gift over te maken naar IBAN NL89ABN0461096412 ten name van Stichting Kinderzorg te Middelburg.

Meer informatie
Stichting kinderzorg Stichting kinderzorg