Disclaimer

Stichting Kinderzorg streeft ernaar om correcte en actuele informatie te verschaffen middels deze website. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. Stichting Kinderzorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade-en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie.

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden soms naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Stichting Kinderzorg heeft geen bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.


Stichting kinderzorg Stichting kinderzorg